Gå till innehåll
Fruktodling

Fruktodling

Svenska Äpplen från Äppledalen

I Skärstadalen, som även kallas Äppledalen, utmed Vätterns östra sluttningar har det odlats frukt sedan 1930-talet. Här i Äppledalen finns Rudenstams Bär & Frukt. Tack vare det unika klimatet och odlingsmarkernas läge kallas området ”Smålands Toscana” och ”Äppledalen”. Den djupa Vättern värms nämligen upp långsamt och bromsar på så sätt våren, samtidigt som den håller kvar sommarvärmen in på hösten innan den kylts ner. Det gör att klimatet blir stabilt och gynnsamt för fruktodling.

På Rudu Ödegård har man odlat frukt sedan 1942. Idag är det femte generationen Rudenstam som verkar på gården.

IP – en kvalitetssäkring

Rudenstams Bär & Frukt är certifierade enligt IP SIGILL. IP (integrerad produktion) är en kvalitetssäkring av livsmedelskedjan för den gröna näringen, från primärproduktion till förädling. Det är ett oberoende certifieringsorgan som regelbundet gör kontroller för att säkerställa att regelverket efterföljs.

Som IP-odlare lever vi upp till krav som ligger långt utanför lagkraven. Det innebär bland annat att bevattning, gödsling och växtskydd endast sker om och när det behövs.

Vi på Rudenstams har också valt att certifiera oss för Sigill Klimatcertifiering.

Sigill Klimatcertifiering är ett frivilligt tillval för klimatcertifiering. Det innebär att odlaren genomför ytterligare åtgärder för att minska verksamhetens klimatpåverkan, t ex att minska energi- och kväveanvändningen, köpa grön el och använda sig av ett sparsamt körsätt.

Svenskt Sigill Svenskt Sigill Klimatcertifierat

Svenska Äpplen från Äppledalen

Äppelodlingarna sträcker sig över cirka 25 hektar och innefattar ungefär 15 olika sorters äpplen. Några sorter är mogna redan i början av augusti, och andra skördas först i slutet på oktober. De senaste åren har vi arbetat med att föryngra odlingarna för att på så sätt effektivisera arbetet.

Svenska Äpplena från Äppledalen är en kvalitétsprodukt som får en stark färg beroende på väderförhållandena. Alla äpplen plockas för hand och sorteras varsamt för att kunden ska få en så hög kvalité som möjligt. Vi har eget packeri och lager samt närhet till grossist som gör att frukten inte behöver transporteras långa vägar innan den når slutkonsumenten.

Under 2022 genomfördes en större investering i en ny sorteringsanläggning. den nya maskinen sorterar äpplena optiskt, dvs med hjälp av kameror. den kan förutom att storlekssortera frukten även sortera bort skador för att på så sätt få fram en högre kvalitet till våra kunder.

Logotype europeiska jordbruksfonden

Vinbär

På sju hektar odlar vi svarta och vita vinbär. Bären förädlas till dryck och säljs under varumärket Rudenstams Bär & Fruktdrycker.

Jordgubbar

Våra jordgubbar odlas i växthus. De skördas två gånger om året, först i maj och sedan i augusti. På så sätt tar vi en skörd innan den vanliga jordgubbssäsongen kommit igång, och en när den är över.

Tyvärr, den här webbplatsen använder funktioner som din webbläsare inte stöder.

Uppgradera till en nyare version av Firefox, Chrome, Safari, eller Edge så kan du besöka webbplatsen.