Bär & Fruktodlingar

Rudenstams Bär & Frukt är beläget i Skärstadalen utmed Vätterns Östra sluttningar. Här har man odlat frukt sedan 1930-talet. Anledningen till det är klimatet och odlingsmarkernas lägen där de sluttar ner mot Vättern. Vättern fungerar som en motor för klimatet, den håller tillbaka våren lite innan den har värmts upp, och den håller kvar sommarvärmen in i hösten innan den har kylts ner. Detta gör att klimatet blir mer stabilt och gynnsamt för fruktodling.

På Rudu Ödegård där vi bedriver våra odlingar har man odlat frukt sedan 1942, odlingarna bedrivs idag av fjärde generationen Rudenstam.

Det har ändrat sig en hel del sedan 1942 då man odlade lite av varje för att ha ett brett sortiment och en längre hållbarhet. Idag odlar vi i huvudsak äpplen och svartavinbär. Vi har även mindre odlingar av plommon samt jordgubbar i växthus.

IP

Rudenstams Bär & Frukt är certifierade enligt IP SIGILL. IP står för integrerad produktion och är den gröna näringens kvalitetssäkring av livsmedelskedjan från primärproduktion till förädling. Ett oberoende certifieringsorgan gör regelbundet kontroller för att säkerställa att regelverket efterföljs.

Att vara IP-odlare innebär att man lever upp till krav som ligger långt utanför lagkraven. Det innebär t ex att bevattning, gödsling och växtskydd endast sker om och när det behövs. Odlaren utför så kallade bankprov och kontrollerar förekomsten av olika insekter. Först när antalet insekter överstiger vissa tröskelvärden bör bekämpning ske.

Äpple

Vi odlar idag äpplen på cirka 20 hektar, vi har under de senaste åren föryngrat vår odling kontinuerligt. Vi odlar idag ungefär tolv olika sorters äpplen, vissa i små volymer och vissa i väldigt stora volymer. De första sorterna är mogna och plockas redan i början av augusti sedan fortsätter skörden tills slutet av oktober.


Vinbär

Vi odlar svarta och vita vinbär på cirka 7 hektar. Det mesta av vår produktion vidareförädlar vi och säljer under varumärket Rudenstams Bär & Fruktdrycker. Det som vi inte gör åt själva säljs till andra aktörer inom livsmedelsbranschen.


Jordgubbar

Vi odlar jordgubbar i växthus, detta är ett speciellt sätt att odla på. Planterna växer i krukor som hänger ifrån taket, på så sätt får man en behaglig arbetsställning samt att plantorna får mer ljus. Vi skördar två skördar per år den först i maj månad och den andra i augusti. På så sätt tar vi en skörd innan den vanliga jordgubbssäsongen startar samt en när den är över.